Rehberlik Hizmetleri

DAÜ-PDRAM'da verilen rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kendilerini, ilgilerini, yeteneklerini, becerilerini tanımalarına, en uygun yolu bulmalarına ve mümkün olan en üst düzeyde başarı sağlamalarına yardım etmeyi hedeflemektedir.

DAÜ-PDRAM'ın Öğrenciyi Bilinçlendirme Hizmetleri

  • Öğrenciye kendi kişiliği hakkında objektif bir içgörü kazandırabilmek,
  • Çeşitli psikometrik yöntemlerle kişilik ve potansiyellerini tanımalarında yardımcı olmak,
  • Varolan kapasitelerini en iyi nasıl kullanabileceklerini görebilmelerine rehberlik etmek olarak özetlenebilir.

DAÜ-PDRAM'ın Öğrenciye Bilgi Verme ve Yönlendirme Hizmetleri

  • Yüksek öğrenim boyunca, öğrencilerin karşılaşacakları akademik sorunlarda onlara destek vermek,
  • Kendilerine uygun olan eğitim alanları ile ilgili bilgilendirmek,
  • Üniversite sonrası eğitim, iş ve meslek alanları ile ilgili konularda yönlendirmek olarak özetlenebilir.

DAÜ Web Siteleri

Guidance-Services