Uluslararası Hoşgörü Günü


16 Kasım 2016

Hoşgörü

  • Farklı Kültürlere
  • Farklı ifade şekillerine
  • Doğanın çeşitliliğine

 Saygı göstermek ve takdir etmektir, göz yummak veya umursamamak değildir.


 

16 Kasım 2015

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 1995 yılında 16 Kasım'ı "Uluslararası Hoşgörü Günü" olarak ilan etmiştir. Hoşgörü, dünyamızdaki kültürlerin zengin çeşitliliğini, ifade biçimlerini ve insan olmanın yollarını kabul etmek, bunlara saygı göstermek bunların değerini bilmektir.


 

DAÜ Web Siteleri

Important-Dates_Tolerance-Day