Psikometri Laboratuvarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikometri Laboratuvarı 2000-2001 eğitim-öğretim yılı başında hizmete girmiştir.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından kurulan Psikometri Laboratuvarı’nda yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik ve çeşitli ilgi ve becerileri ölçmeye yönelik Türk Psikologlar Derneği, Fransa`dan Les Editions du Centre de Psychologie Appliquée ve Amerika’dan Par-Psychological Assessment Resource’tan getirtilen materyaller bulunmaktadır. Laboratuvarda bulunan test, ölçek ve envanterler psikologlar tarafından gerekli görüldüğü takdirde danışana uygulanır. Uygulanan test, envanter ve ölçeklerin sonuçları bireysel görüşmede danışana açıklanmakta ve DAÜ-PDRAM`ın temel ilkelerinden biri olan “gizlilik ilkesi” test sonuçlarının açıklanması ve saklanmasında da geçerliliğini korumaktadır.


DAÜ Web Siteleri

Facilities-and-Library