​​E​tik İlkeler

DAÜ-PDRAM psikologları, DAÜ çatısı altında olan bireylere psikolojik danışmanlık, rehberlik ve araştırma hizmetlerini sunarken psikoloji disiplininin mesleki etik ilkelerine her zaman uymaya özen gösterirler. Uyulan bu ilkeler, psikologların uluslararası temel mesleki etik ilkeleridir. Danışanlar, DAÜ-PDRAM'a başvurduklarında, Merkez'in bağlı olduğu psikoloji disiplini etik ilkeleri hakkında bilgilendirilirler.

İnsan Haklarına Saygı ve Ayrımcılık Yapmama İlkesi

DAÜ-PDRAM psikologları, danışanların temel haklarına, özgürlüğüne, onuruna, özel yaşamına, bağımsızlığına saygı duyarlar. Çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarımına gereksinim duyulduğu durumlarda, kişinin özel yaşamına saygı göstermenin, profesyonel gizliliğe uymanın ve kişinin özel yaşamını korumanın güvencesini verirler. DAÜ-PDRAM psikologları; yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, ırk, etnik köken, ulusal köken, kültür, dil, din, mezhep, engellilik, sosyo-ekonomik statü..vb. farklılıklar gözetmeksizin, ayrımcılık yapmadan hizmet verirler.

Gizlilik İlkesi

DAÜ-PDRAM psikologları, danışanların izni olmadan, haklarında herhangi bir bilgi aktarımında bulunmazlar. Danışanların     DAÜ-PDRAM'da doldurduğu bilgi formu ve görüşmelerde psikologlarla paylaştığı bütün bilgiler gizlilik ilkesi çerçevesinde saklanmaktadır. Ancak, kanunlarda da belirtildiği üzere, kişinin kendisinin veya bir başkasının yaşamına zarar verecek herhangi bir davranışı olduğunda bu kural geçersizdir.

Gönüllülük İlkesi

Danışanlar, DAÜ-PDRAM psikologlarına, doğrudan, hiçbir sınırlama ve zorlama olmadan kendi istekleriyle danışma ve bu danışma sürecini istedikleri zaman sonlandırma olanağına sahiptirler.

Sorumluluk İlkesi

DAÜ-PDRAM psikologları, uzmanlıkları çerçevesinde kullandıkları yöntem ve uygulamaların sonuçlarının, ve aynı zamanda danışanlara, gruplara ve topluma yaptıkları profesyonel önerilerin sorumluluğunu taşırlar.

DAÜ Web Siteleri

Ethical-Principles