Araştırma Etkinlikleri

DAÜ-PDRAM, dünya çapında psikoloji alanındaki güncel  bilimsel çalışmaları, uygulama ve araştırmaları izleyerek , DAÜ öğrencilerine ve çalışanlarına Avrupa Birliği standartlarında psikolojik hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

DAÜ-PDRAM'da Yürütülen Araştırma Çeşitleri

  • DAÜ-PDRAM'da verilen bireysel/grup danışmanlığı çerçevesindeki, performansı arttırmaya, biliş ve davranış geliştirmeye yönelik hizmetlerin etkinliğinin ölçüldüğü, "uygulamaya" yönelik araştırmalar,
  • Öğrencileri tanımak, onların psikolojik ve sosyal gereksinimlerini, geldikleri ortam ve sorun alanlarını belirlemek amacıyla yapılan "tarama" türü araştırmalar,
  • Ergenlik ve gençlik döneminin çeşitli boyutlarda incelendiği ve kuramsal bilgiye katkısı olabilecek "deneysel" ya da "betimsel" araştırmalar şeklinde sıralanabilir.

DAÜ Web Siteleri

Research-Activities