Araştırma Etkinlikleri

DAÜ-PDRAM, dünya çapında psikoloji alanındaki güncel  bilimsel çalışmaları, uygulama ve araştırmaları izleyerek , DAÜ öğrencilerine ve çalışanlarına Avrupa Birliği standartlarında psikolojik hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

DAÜ-PDRAM'da yürütülen araştırma çeşitleri,

 • DAÜ-PDRAM'da verilen bireysel/grup danışmanlığı çerçevesindeki, performansı arttırmaya, biliş ve davranış geliştirmeye yönelik hizmetlerin etkinliğinin ölçüldüğü, "uygulamaya" yönelik araştırmalar,
 • Öğrencileri tanımak, onların psikolojik ve sosyal gereksinimlerini, geldikleri ortam ve sorun alanlarını belirlemek amacıyla yapılan "tarama" türü araştırmalar,
 • Ergenlik ve gençlik döneminin çeşitli boyutlarda incelendiği ve kuramsal bilgiye katkısı olabilecek "deneysel" ya da "betimsel" araştırmalar şeklinde sıralanabilir.

DAÜ-PDRAM'ın Bazı Araştırma Çalışmalarının Listesi

 • Aile içi Şiddet'e Yönelik Tutumlar
 • TENTS Projesi (The European Network for Traumatic Stress) Avrupa Travma Ağı
 • İlişki Denencesi Kuramı ve Kıbrıs (Intergroup Contact:The Case of Cyprus)
 • Çocuk ve Ergenlikte Kavram Gelişimi
 • Ana-Baba Okulları Projesi
 • Farklı Gelişen Çocuklar
 • Okuma-Yazma Bozuklukları
 • Medya Okur Yazarlığı
 • Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Hizmet Almaya Yönelik Tutumları

Research-Activities